Bauklar

Bau Sil

GLAĐENA ILI ZARIBANA SILIKATNA FASADA

NAMJENA:
Završna dekorativna zaštita vanjskih zidova i fasada.

SASTAV:
Disperzija polimernih veziva, punila i aditiva.

IZGLED:
Viskozna tečnost.

 

Pakovanja: 25kg
Vrste: 1.5mm i 2mm Geglaterputz, 1.5mm i 2mm Trowelerputz

Trebate više informacija?