Bauklar

Bau Glett

GLET MASA

Priprema podloge

Sve podloge moraju biti čiste, suhe, nesmrznute, čvrste, bez ostataka oplatnih ulja i pukotina.

Pakovanja: 20,5kg

Trebate više informacija?